Hyppää sisältöön
Tilausehdot

Viestimedian tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa Viestimedia Oy:n (Y-tunnus 0111165-0, jäljempänä Viestimedia) sisältötuotteita. Sisältöjä voi ostaa paperisena sanoma- tai aikakauslehtenä tai digitaalisessa muodossa tai näitä yhdistävinä pakettitilauksina.

Sanoma- tai aikakauslehti (jäljempänä tilaus) koostuu painetusta lehdestä sekä julkaisupäivien mukaan vaihtelevista liitteistä. Lisäksi tilaus voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja tilauksesta ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa asiakaspalvelusta.

Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa tiettyjä juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Koneviesti ilmestyy 18 kertaa vuodessa ja Aarre-lehti 11 kertaa vuodessa. Lehdellä tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä lehteä eri tilausmuotoineen että sen kanssa samaan aikaan painettuja liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena tilauksena. Kestotilaus on voimassa kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Kestotilaus (jatkuva tilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin.

Uusi kestotilaus laskutetaan ensimmäisen laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan ja maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta määräaikaisesta tilauksesta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle.

Opiskelijatilausoikeus varmennetaan oppilaitoksen nimellä ja opintojen aloitusvuodella. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja. Opiskelijatilausten maksimipituus on kuusi vuotta.

Lehden digitilauksissa sekä yhdistelmätilauksissa (paperi + digi) sovelletaan verkon osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.

Viestimedialla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Ulkomaan tilauksiin lisätään voimassa oleva postimaksu.

2. Tilausten alkamisaika

Tilaus voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkipäivänä ennen klo 9.00 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tehty tilaus yleensä aikaisintaan seuraavana keskiviikkona.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun tai tekemällä jakelunkeskeytyksen tai osoitteenmuutoksen verkossa Omat tiedot -osiossa.

Arkipäivänä ennen klo 9.00 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana keskiviikkona.

Vähintään viikon pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kaksi kuukautta, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia ei voi keskeyttää.

Digitilausta ei voi keskeyttää tilapäisesti.

Tilapäiset osoitteenmuutokset ovat mahdollisia vain kotimaassa ja ne voidaan tehdä enintään neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäinen osoitteenmuutos esim. loman ajaksi kannattaa tehdä myös Postiin (maksuton rinnakkaisosoite).

Tilaajan tulee ilmoittaa pysyvästä osoitteenmuutoksesta asiakaspalveluun, sillä osoitetiedot eivät päivity muista järjestelmistä. Pysyvän osoitteenmuutoksen voi tehdä myös verkossa Omat tiedot -osiossa.

4. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kaksi viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

5. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa päättymään kuluvan laskutusjakson loppuun vähintään kolme (3) viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä kunkin lehden tilaussivuilla verkossa. Tilaushinnat saa myös asiakaspalvelusta.

Viestimedialla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan lehdessä, verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista, viranomaismääräyksistä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 10 % ja digitilauksen 10 %.

7. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Paperilehti jaetaan Suomessa lehden ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti.

Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroja ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle, johon tilaajan nimen sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty selkeästi.

Mikäli lehti jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viipymättä reklamoida siitä asiakaspalveluun ja sopia lehden lähettämisestä uudelleen. Viestimedialla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä Viestimedia edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Viestimedia ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehden painoksessa voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Viestimedia ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

8. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa laskun/tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

9. Tietosuoja

Viestimedia käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Viestimedian tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, sähköpostilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Lisäksi verkkosivuilla maksutapana on maksu verkkopankissa tai maksukortilla (credit/debit). Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti. Paperlaskun lähettämisestä veloitetaan kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Viestimedialla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta Viestimedialla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Viestimedia voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Verkkosivujen kautta maksettavien tilausten maksunvälittäjänä toimii Visma Pay, joka on rekisteröity Visma Payn ylläpitämään maksulaitosrekisteriin.

Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun maksajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut Viestimedialle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen siten, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Lisätietoja Visma Paysta

Visma Pay -palvelun kautta voi maksaa verkkopankissa tai maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat verkkopankit ja maksukortit:

 • Osuuspankki
 • Nordea
 • Danske Bank
 • Oma Säästöpankki
 • Säästöpankki
 • Aktia
 • Paikallisosuuspankit
 • S-Pankki
 • Handelsbanken
 • Ålandsbanken
 • Visa-, Visa Debit- ja Visa Elektron -kortit
 • MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Maksupalvelun yhteystiedot: Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Viestimedian ja tilaajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tilaajaa pyydetään olemaan ensisijaisesti yhteydessä asiakaspalveluun.

Reklamaatiot voi myös lähettää osoitteeseen: Viestimedia Oy, Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajaneuvonta.fi ja www.kuluttajariita.fi.

12. Muut tuotteet

Viestimedian kustantamilla ja Viestimedian tuotteiden verkkosivustoilta ennakkoon tilatuilla kirjoilla ja muilla painotuotteilla (myöhemmin tuote) on 14 päivän palautusoikeus tuotelähetyksessä mainittuun palautusosoitteeseen.

Verkkosivustoilta tilatut tuotteet toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.

Tuotteen palautus tapahtuu tilaajan omalla kustannuksella. Palautettavan tuotteen tulee olla myyntikelpoinen. Tilaajalla on oikeus tutustua tilattuun tuotteeseen samaan tapaan kuin myymälässä. Jos tilaaja huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ottaa tuotteen käyttöönsä, hän vastaa sen arvon alentumisesta. Jos tuote on tullut sen käytöstä johtuen myyntikelvottomaksi, tilaaja vastaa tuotteesta koko sen arvolla.

Kun tilattu tuote on maksettu ennen sen toimitusta ja tuote palautetaan, palautetaan maksettu summa automaattisesti maksutavan mukaan. Maksun palautus kirjautuu noin kahden viikon sisällä tuotteen palauttamisesta.

Viallisen tuotteen saajan tulee ottaa yhteyttä Viestimedian asiakaspalveluun. Uusi tuote lähetetään ilman lisäkustannuksia edellyttäen, että tuotetta on saatavilla. Jos uutta tuotetta ei voida lähettää, maksu palautetaan kun viallinen tuote on palautettu Viestimedialle.